UCZWAΧ ZARZ主U

Posiedzenia Zarz鉅u i podj皻e uchwa造:

18.04.2015 r.

Uchwa豉 1

Uchwa豉 2

Uchwa豉 3

-10.08.2014 r.

Uchwa豉 2

Strona g堯wna

Na stronie umieszczane s tylko uchwa造 szczeg鏊nie istotne z punktu widzenia funkcjonowania Stowarzyszenia.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE STOWARZYSZENIA

Bia豉 Dama 18 kwietnia 2015 r.

uchwa造 podj皻e przez Zebranie Sprawozdawcze

Uchwa豉 Nr 1/ZS/2015

z dnia 18 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyj璚ia sprawozdania zarz鉅u za rok 2014

Zebranie walne Stowarzyszenia po wys逝chaniu sprawozdania zarz鉅u z dzia豉lnoci w 2014 r. i realizacji planu dzia豉nia przyj皻ego przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 25 kwietnia 2014 r. z這穎nego przez prezesa zarz鉅u Ryszarda Grzekowiaka oraz sprawozdania finansowego dot. obrotu finansowego Stowarzyszenia przez skarbnika zarz鉅u J霩efa Rawickiego.

Zebranie wys逝cha這 r闚nie sprawozdania Komisji Rewizyjnej przedstawionego przez przewodnicz鉍ego Jacka Halam. Komisja ocenia, 瞠 zarz鉅 dzia豉  zgodnie z przyj皻ymi planami i w ramach statutu Stowarzyszenia.

Zebranie przyjmuje i zatwierdza  sprawozdania zarz鉅u.

Sekretarz Zebrania                                                                            Przewodnicz鉍y Zebrania

 (--) Szymon l瞛ak                                                                                                                       (--) Zdzis豉w Dyjeta

Powr鏒 do spisu posiedze i uchwa Zarz鉅u

Uchwa豉 Nr 2/ZS/2015

z dnia 18 kwietnia 2015 r.

w sprawie Planu Dzia豉nia Stowarzyszenia w 2015 r.

Po wys逝chaniu propozycji Planu zamierze realizowanych w 2015 r. przez Stowarzyszenie By造ch 皋軟ierzy oraz Sympatyk闚 31 K鏎nickiego Dywizjonu Rakietowego OP w K鏎niku zebranie po dyskusji i wnioskach uchwala Plan i zobowi頊uje zarz鉅 do jego realizacji w zakresie organizacyjnym i statutowo-prawnym.

Terminy i zakres organizowanych zamierze b璠 podawane do wiadomoci cz這nk闚 Stowarzyszenia poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia na podstronie Pilne przeczytaj, drog korespondencji elektronicznej i telefonicznej (SMS) oraz w formie informacji lub zaprosze na pimie.

Sekretarz zebrania                                                                            Przewodnicz鉍y zebrania

 (--) Szymon l瞛ak                                                                                                                       (--) Zdzis豉w Dyjeta

Powr鏒 do spisu posiedze i uchwa Zarz鉅u

Uchwa豉 nr 3/ZS/2015

z dnia 18 kwietnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia op豉t wiadczonych przez cz這nk闚.

W celu sfinansowania zamierze zawartych w planie dzia豉nia Stowarzyszenia w 2015 r. zebranie uchwala sk豉dk cz這nkowsk w kwocie 120,00 z w skali roku.

W skali miesi鉍a wymiar sk豉dki wynosi 10,00 z.

Ze wzgl璠闚 organizacyjnych w tym roku wyj靖kowo sk豉dk nale篡 zap豉ci u skarbnika do 31 maja 2015 r. Jest to termin obligatoryjny.

Sekretarz zebrania                                                                            Przewodnicz鉍y zebrania

 (--) Szymon l瞛ak                                                                                                                        (--) Zdzis豉w Dyjeta

Powr鏒 do spisu posiedze i uchwa Zarz鉅u

POSIEDZENIE ZARZ主U STOWARZYSZENIA

WYGON 10 sierpnia 2014 r.

podj皻e uchwa造 zarz鉅u

Uchwa豉 Nr 2/org./2014 r. Zarz鉅u Stowarzyszenia

z dnia 10 sierpnia 2014 r.

w sprawie nadania medalu Za Zas逝gi dla Stowarzyszenia

Zarz鉅 Stowarzyszenia dzia豉j鉍 na podstawie regulaminu wyr騜niania nadaniem medalu Za Zas逝gi dla Stowarzyszenia, dzia豉j鉍 w oparciu o pozytywnie zweryfikowan opini Kapitu造 Medalu, za wybitne zas逝gi w dzia豉lnoci na rzecz Stowarzyszenia:

nadaje

ni瞠j wymienionym Cz這nkom Stowarzyszenia oraz organizacjom wsp馧pracuj鉍ym

MEDAL ZA ZASΣGI

dla Stowarzyszenia By造ch 皋軟ierzy oraz Sympatyk闚

31 K鏎nickiego Dywizjonu Rakietowego OP w K鏎niku

1. st. chor. sztab. w st. spocz. Zdzis豉w DYJETA,

2. st. chor. sztab. w st. spocz. J霩ef RAWICKI,

3. kolega Jerzy LECHNEROWSKI - Burmistrz Gminy K鏎nik,

4. m. chor. w st. spocz. Piotr GORAL,

5. m. chor. w st. spocz. Henryk IWASZCZUK,

6. kole瘸nka Joanna GRZEKOWIAK,

7. kolega Szymon L佖AK,

8. Zwi頊ek 皋軟ierzy Wojska Polskiego - Ko這 im. p趾 Klisowskiego w remie,

9. Wielkopolski Zarz鉅 Wojew鏚zki Zwi頊ku Kombatant闚 RP i BWP w Poznaniu,

10. Orkiestra Reprezentacyjna Si Powietrznych,

11. por. w st. spocz. Franciszek ROZMIAREK Prezes Ko豉 ZKRP i BWP

 w K鏎niku.

Sekretarz zarz鉅u                                                                                 Prezes zarz鉅u

(-) Leszek Ksi嘀ek                                                                                            (-) pp趾 w st. spocz. Ryszard Grzekowiak

Strona g堯wna                                                          Spis posiedze i uchwa Zarz鉅u